profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0

Etapy rewolucji francuskiej

poleca78%
Historia

Rewolucja francuska – główne etapy

Okres Etap Charakterystyka VII 1789-IX 1791 rewolucja ludowa – VII-VIII 1789 – powstanie chłopskie – VIII 1789 – Zgromadzenie Narodowe znosi przywileje stanowe (m.in. poddaństwo i pańszczyznę) – VIII 1789 – ogłoszenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela IX 1791-IX 1792 monarchia – 3 IX 1791 – uchwalenie konstytucji – ustanowienie monarchii konstytucyjnej – 1792 – początek wojny z Austrią – IX 1792 – aresztowanie króla i wprowadzenie republiki...poleca85%
Historia

Rewolucja Francuska - przyczyny, etapy, znaczenie i skutki

> Główne etapy rewolucji francuskiej 14 VII 1789r. - zdobycie Bastylii 1789 r. - Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela Konstytucja 1791r. (trójpodział władzy; monarchia konstytucyjna) Francja