profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0

Emisja promieniowania gamma

poleca73%
Fizyka

Rozszczepienie jądra atomowego

Rozszczepienie jąder atomowych to reakcja, w wyniku której z jednego ciężkiego jądra na skutek zderzenia z neutronem powstają dwa mniejsze jądra o prawie takiej samej masie, które uzyskują wielką szybkość i tym samym ogromną energię kinetyczną. W tym procesie emitowane są dodatkowo dwa lub trzy swobodne neutrony, które zderzając się z kolejnymi jądrami wywołują lawinowo ich rozszczepienie. W wyniku reakcji łańcuchowej zainicjowanej przez jeden neutron wyzwala się energia jądrowa, którą...poleca85%
Fizyka

Budowa reaktora jądrowego

że reakcja ma przebieg łańcuchowy tzn. jedno rozszczepienie inicjuje następne rozszczepienie jądra atomowego ) wprowadza się do reaktora substancje pochłaniające neutrony. Substancje te umieszczone są wpoleca85%
Chemia

Promieniotwórczość

trwałości jądra atomowego jest stosunek liczby neutronów do liczby zawartych w nim protonów. Nietrwałe jądra mają wszystkie pierwiastki, których liczby atomowe są większe od 83. Pierwiastki te są źródłempoleca85%
Fizyka

Energia jądrowa i promieniotwórczość

Energia jądrowa to rodzaj energii uzyskiwany na drodze rozszczepiania jąder atomowych. Rozszczepienie jądra atomowego to rodzaj rozpadu promieniotwórczego wzbudzonego jądra atomowego ciężkichpoleca85%
Fizyka

Promieniowanie sztuczne

zachodzić w próżni . Przekazywanie pędu i energi zachodzi za pośrednictwem pola elektrostatycznego (kulombowskiego) jądra lub elektronu . Rozszczepienie jądra atomowego to przemiana jądrowapoleca84%
Chemia

Budowa materii

elementarnych. (np. rozszczepienie uranu-235 po zderzeniu z neutronem:  Fuzje jądrowe: zderzenie dwóch jąder lekkich w przypadku tej reakcji prowadzić może do powstania jednego jądra atomowego