profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Elementy procesu wychowaniapoleca85%
Pedagogika

Struktura procesu wychowania

Struktura procesu wychowania Proces – (termin z łac. procedere – postępowanie naprzód) –ciąg uporządkowanych działań lub zmian, które mają swoja strukturę, właściwości i kierunek. Proces wychowania: 1. podejście subiektywistyczne -...poleca85%
Pedagogika

Pytania z teorii wychowania

1. Teoria wychowania-Zajmuje się ona wychowaniem, tj. kształtowaniem postaw i cech osobowości uczniów oraz stwarzaniem warunków do samowychowania. Odgrywa rolę służebną w stosunku do praktyki pedagogicznej, rozwiązując problemy rodziców,...poleca85%
Pedagogika

Struktura procesu wychowania

środowiska wychowawczego (tworzenie środowiska wychowawczego (nauczyciel, rodzina, uczeń, organizacje)). 5. postawa wychowanka STRUKTURA PROCESU WYCHOWANIA Istnieją trzy podejścia do zdefiniowaniapoleca85%
Socjologia

Socjologia wychowania

efektami procesu , oraz związkami wychowania ze strukturą społeczną. Różnica między pedagogiką, a socjologią wychowania jest taka, że socjologia wychowania zajmuje się głównie teorią, a pedagogikapoleca85%
Pedagogika

Teoria Wychowania ćw dr Zając

, STRUKTURA PROCESU WYCHOWANIA . SYTUACJE WYCHOWAWCZE, ICH ISTOTA I STRUKTURA . TWORZENIE CZY PRZEKSZTAŁCANIE SYTUACJI WYCHOWAWCZYCH. OBIEKTYWNY I SUBIEKTYWNY OBRAZ SYTUACJI WYCHOWAWCZYCH. Procespoleca85%
Pedagogika

Teoria wychowania Wykłady Marek Ejsmond (Ateneum Gdańsk)

: Wychowanie dyrektywne: przedmiot – wychowanek, podmiot – wychowawca Wychowanie humanistyczne: nie ma podziału na przedmiot i podmiot, a występują 2 równorzędne strony procesu wychowania Wychowaniepoleca85%
Pedagogika

Wychowanie

emocjonalno-motywacyjną jednostki. PROCESY WYCHOWANIA , JEGO STRUKTURA I CHARAKTERYSTYKA Proces wychowania - to przemiany zachodzace w osobowości wychowanka oraz zmiany do których mają doprowadzić ciągi