profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 3
Grafika 0
Filmy 0

Efekt cieplarnianypoleca85%
Historia

Zagrożenia cywilizacyjne świata w drugiej połowie XX i pierwszej połowie XXI wieku - Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany jest zjawiskiem, które zachodzi w atmosferze planety a jego skutkiem jest podwyższenie na niej temperatury. Działanie to jest powodowane przez tak zwane gazy cieplarniane, które są niektórymi z naturalnych gazów...