profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Edukacja kulturalnapoleca89%
Dydaktyka

Edukacja kulturalna.

Edukacji kulturalnej dzisiejszy świat nadaje nowe znaczenie. Daje jej dwa pola działania : w wymiarze edukacji i rzeczywistych potrzeb życia i człowieka a także na płaszczyźnie wzbogacania oddziaływania kultury i sztuki. Helena Kekkonen,...poleca85%
Pedagogika

Edukacja kulturalna to nie tylko teatr i film.

Edukacja kulturalna to nie tylko teatr i film Szczytne to zadanie i szkoła stara się je - z różnym skutkiem - realizować na miarę swych sił i możliwości. Niekiedy tylko częściowo i fragmentarycznie, gdyż ciągle brak wiążących zarządzeń i ustaleń...poleca85%
Pedagogika

Czas wolny

Według ksiązki Kargula z przedmiotu Problemy uczestnictwa w kulturzepoleca90%
Kulturoznawstwo

Problemy uczestnictwa w kulturze

Ściąga z ćwiczeńpoleca86%
Pedagogika

Które z instytucji kulturalnych i organizacji społecznych realizują twoim zdaniem edukacje kulturalną i regionalną dzieci i młodzieży opisz te zadania

Idea wychowania przez teatr i dla teatru (czy ogólniej - przez sztukę dla sztuki) ma wielu zwolenników i opisy ich doświadczeń dość łatwo znaleźć na łamach czasopism pedagogicznych. W swojej wypowiedzi chciałabym zaprezentować te moje działania,...poleca82%
Pedagogika

Edukacja Kulturalna- Ściągi

1.Początki Podstawowa tradycja związana ze źródłosłowem jest tradycją obecną do dnia dzisiejszego. CYCERO I zaczyna używać słowa „kultura” co do ducha- „uprawa ducha” (kultywować-uprawiać); tradycja która oddziela kulturę duchowa i...poleca85%
Pedagogika

Edukacja kulturalna

Rozumienie Edukacji Kulturalnej Co to jest edukacja kulturalna? Czy jest to zjawisko istotne społecznie, czy jest to jakaś kategoria wirtualna? Czy ten "koń", czyli edukacja kulturalna, możliwa jest do opisania? To problem złożony. Jak to w...poleca85%
Dziennikarstwo

Aleksander Lipski „ Teoretyczne i praktyczne problemy polityki kulturalnej”

I. Problem kultury w ramach standardowej polityki kulturalnej 1. Polityka kulturalna nie traktuje kultury w sposób ogólny i wolny od ocen. Zajmuje się pewnym fragmentem kultury. Tutak kultura jest rozumiana selektywnie i wartościująco: a) z...