profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dyktatura Cromwellapoleca85%
Historia

Rewolucja burżuazyjna w Anglii

W XVII w. Na Wyspach Brytyjskich narastał konflikt między dążącym do władzy absolutnej królem (głową kościoła anglikańskiego), a parlamentem, w większości wyznania purytańskiego, czyli odmiany kalwinizmu, która nie uznawała zwierzchnictwa...poleca85%
Historia

WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA, ABSOLUTYZM WE FRANCJI I REWOLUCJA BURŻUAZYJNA W ANGLII

Data Wydarzenie 1618 - 1648 Wojna trzydziestoletnia 1618 - 1621 Etap Czeski 1622 - 1629 Wojna o PalatynatWojna duńska 1625 - 1629 Wojna polsko - szwedzka 1630 - 1635 Etap szwedzki 1635 - 1648 Etap francuski Etap Czeski 23 maja 1618 ·...poleca82%
Historia

Porównanie systemów politycznych: Francji doby absolutyzmu, Anglii po rewolucji burżuazyjnej w XVII w., Demokracji szlacheckiej.

FRANCJA W DOBIE ABSOLUTYZMU ABSOLUTYZM WE FRANCJI Koniec XV wieku przynosi we Francji walkę o scentralizowanie państwa, które doprowadzi w konsekwencji do stworzenia nowego ustroju politycznego - monarchii absolutnej. Ten model ustrojowy w...poleca81%
Historia

Kształtowanie sie monarchii parlamentarnej w Anglii

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Anglii w początkach czasów nowożytnych Wilhelm Zdobywca: • 1066-bitwa pod Hastings - pokonał Anglosasów i stworzył Anglonormanów • stworzył nowy system lenny - "wasal mojego wasala jest moim wasalem" •...poleca85%
Historia

Rewolucja w Anglii, Absolutyzm we Francji, Wojna trzydziestoletnia, Wojny Polski w XVII w.

Rewolucja w Anglii Przyczyny rewolucji: - konflikt między dynastią Stuartów(Jakub I, Karol I) i parlamentem. Władcy dążyli do zachowania rządów absolutycznych, rozwiązywali i nie powoływali par-lamentu, nakładali podatki bez zgody parlamentu....poleca83%
Historia

Wojna domowa w Anglii

Wojna domowa w Anglii Monarchia ang. XVI/XVIIw. przeżywała okres rozkwitu gosp., kulturalnego i politycznego. Szczególnie w gospod. ang. nastąpił gwałtowny rozwój związany z rozbudową posiadłości gosp. Rozwijało się sukiennictwo, prze. węglowy i...poleca83%
Historia

Przemiany ustrojowe w Anglii w XVI i XVII wieku

Henryk II był jednym z najwybitniejszych władców Anglii. Całe swoje panowanie poświęcił umacnianiu państwa oraz podniesieniu autorytetu władzy monarchy. Dążył on do sakralizacji swojej władzy i swojej osoby. Te dążenia spotkały się jednak z...