profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dramaturgiczna teoria emocjipoleca85%
Socjologia

Teorie emocji w interakcji społecznej

Teorie emocji w interakcji społecznej 1. dramaturgiczna teoria emocji – Hochschild. Emocje – zorganizowane dział. Jedn. determinowane przez normy sytuacyjne i kontekst, kt. mówią jaki emocje można odczuwać i okazywać wobec innych....poleca85%
Socjologia

Wykłady z socjologii

omijanie, a jeszcze bardziej spontaniczne bądź zamierzone tworzenie nowych wzorów społecznej interakcji , prowadzi do pożądanych innowacji w społeczeństwie. Aby spełniać rolę skutecznej kontrolipoleca86%
Psychologia

Zagadnienia z psychologii społecznej

sprzyjające szerzeniu się uprzedzeń. 1.Przedmiot badania psychologii społecznej : Nauka empiryczna badająca procesy psychiczne człowieka oraz jego zachowania w sytuacjach społecznych, w której bezpośredniopoleca85%
Pedagogika

Socjologia edukacji - zagadnienia na egzamin

kierunek jej dążeń w określonym czasie i przestrzeni. Konformistyczny. W socjologii jest to jeden ze sposobów dostosowania jednostki społecznej . W ujęciu Roberta Mertona oznacza zgodę na realizacjępoleca85%
Socjologia

Opracowanie z socjologii AE Wrocław

Wszystko znajduje sie w załączniku :) powodzenia Dr Wiesław Wątroba [email protected] Wypisy z socjologii dla studentów studiów dziennych i zaocznych ROZWÓJ WIEDZY SPOŁECZNEJpoleca85%
Psychologia

Psychologia rozwojowa, ogólna i osobowości

w danej grupie społecznej wzorców. Dziecko uczy się, że trzeba być w jednych rolach rozsądnym, w innych dobrą pamięć a w jeszcze innych wytrwałym i posłusznym