profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dr Zabrockipoleca84%
Język polski

Opracownie językoznawstwa na egzamin u dr Zabrockiego.

Językoznawstwo typologiczne – twierdzenia formułowane w ramach lingwistyki typologicznej związane są z klasyfikacją poszczególnych języków naturalnych. Podstawą tej klasyfikacji jest podobieństwo ze względu na cechy sekundarne: nieuniwersalne....poleca85%
Język polski

Błędy językowe

Błąd językowy to pojęcie z zakresu językoznawstwa normatywnego oznaczające odstępstwo od skodyfikowanej normy językowej. Kodyfikacja normy obejmuje istnienie gramatyki normatywnej, ortografii (zasadpoleca85%
Język angielski

Językoznawstwo WSFIZ zawada ełk

. Niektóre pochodziły z XV w p. n. e . W kraju dominowała empiryczna tradycja opisowa, a więc taka która kładzie nacisk na opis konkretnych faktów językowych. 2.JAKIE BYŁY OSIĄGNIĘCIA JĘZYKOZNAWSTWApoleca84%
Język polski

Derywacje i jej rodzaje

odniesieniu do innych płaszczyzn języka. Termin DERYWACJA FONOLOGICZNA został wprowadzony do językoznawstwa przez Tadeusza Milewskiego, który zakładał, że system fonologiczny układa się w stosunkipoleca85%
Język polski

Dialektologia a dialektografia, dialekt a gwara. Cecha dialektalna a cecha gwarowa

, słownictwa.  Dialektografia – To dział językoznawstwa obejmujący materiałowy opis gwar, w tym kartograficzny, na danym terytorium językowym.  Dialekt – odmiana języka odznaczająca się swoistymipoleca91%
Język niemiecki

Entlehnungen

. (Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego. Dydaktyka języków obcych., Szulc,A., Warszawa 1984) Nach Hockett (zitiert in Linguistisches Wörterbuch, Lewandowski, T., Wiesbaden 1990, s. 264) ist es