profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dorobek kulturalny średniowiecznej Europypoleca83%
Język polski

Kultura wczesnego Średniowiecza w Europie i Polsce.

W kulturze średniowiecznej europy szczególnie wyodrębniły się dwa główne ideały które były symbolem owych czasów .Był to Bóg i rycerz. Kultura się bardzo diametralnie zmieniła od czasów antycznego Rzymu i Grecji. Średniowieczna kultura naradza...poleca88%
Historia

Kultura wczesnego średniowiecza

Kultura wczesnego średniowiecza. Za sprawą wzajemnego przenikania się kultury późnego antyku, chrze-ścijaństwa z wpływami pogańskimi, w Europie pomiędzy V a X wiekiem ukształtowała się kultura średniowieczna. Upadek kultury antycznej na skutek...poleca81%
Historia

Osiągnięcia kultury średniowiecza w Europie i Polsce

zaszczytami, dumą i z zapewnieniem dobrobytu materialnego. Pod koniec wczesnego średniowiecza w europie jeszcze zostały zorganizowane wyprawy (krucjaty) przeciwko Turkom w obronie wiary. I zakładane nawet byłypoleca83%
Wiedza o kulturze

Kultura Średniowiecza.

joannitów w Ziemi Świętej (Krak de Chevaliers) XII i XII w . Kulturę pełnego średniowiecza można podsumować, więc tak: kultura wyszła z klasztorów do miast. W dużym stopniu uwolniła się od kontrolipoleca85%
Język polski

Średniowiecze - wprowadzenie do epoki.

, rozpoczynającą okres średniowiecza uznaje się jednak rok 476 - oznaczający upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego i podbicie Rzymu przez plemiona germańskie. Średniowiecze w Polsce obejmuje okres od X dopoleca80%
Historia

Schyłek Średniowiecza.

ludność, zaludnienie Europy łacińskiej rosło w stopniu niemalże niedostrzegalnym, to znaczy, że pod koniec wczesnego średniowiecza , było w Europie łacińskiej niewiele więcej niż 500 lat wcześniej. Sytuacjapoleca82%
Historia

Charakterystyka kultury Polski średniowiecznej na tle kultury europejskiej tego okresu.

kulturze okresu średniowiecza , nie pozostawała w tyle za ówczesnymi trendami. Kultura średniowiecza była kulturą stosunkowo powszechną, co sprawiać mógł np. brak granic i przekaz myśli za sprawą