profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Doręczenie

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

doręczeniepoleca85%
Administracja

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE R.2 ZASADY OGÓLNE POSTĘPOWANIA ADMIN. I SĄDOWOADMIN. ZASADY OGÓLNE KPA I. Zasady idei stosowania prawa A. Pierwotne: 1. Praworządności działania organu 2. Prawdy obiektywnej 3....poleca85%
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Właściwość organu. Wyróżniamy szczególną i ogólną kompetencję organu do podjęcia rozstrzygnięcia: 1 szczególna – zdolność organu do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy; 2 ogólna – zdolność do załatwiania spraw ogólnie; Właściwość szczególna...poleca85%
Prawo

Postępowanie administracyjne

Wspólne cechy dla postępowania adm. –przepisy dotyczą adm.publ. przepisy te są w zakresie stosowania prawa materialnego. Zakres stosowania KPA: 1-podmiotowy przed organami adm.publ. ministrowie prezes RM centralne organy adm....poleca82%
Język polski

Historia skarbu na podstawie "Szatana z 7-ej klasy".

dworze chowając małą skrzyneczkę. Jednocześnie pisał list, który wręczył młodemu żołnierzowi z prośbą o doręczenie go komuś we Francji. Wiele lat później, dom gąsowskich został okradziony z kilku drzwi. Opoleca70%
Język polski

Historia skarbu na podstawie "Szatana z siódmej klasy".

końcu młodemu żołnierzowi z prośbą o doręczenie go komuś we Francji. Wiele lat później, krótko przed wydarzeniami "Szatana z siódmej klasy", zjawił się w domu państwa Gąsowskich pewienpoleca85%
Język polski

Plan wydarzeń Romeo i Julia (podział na akty).

. 4. Nie doręczenie listu Ojca Laurentego na czas. 5. Czuwanie Parysa przy grobowcu Julii. 6. Walka Parysa i Romea. 7. Śmierć Parysa. 8. Romeo wypija truciznę. 9. Spóźnione przybycie Ojcapoleca79%
Język polski

Historia skarbu na podstawie "Szatana z siódmej klasy".

żołnierzowi z prośbą o doręczenie go komuś we Francji. Wiele lat później, krótko przed wydarzeniami "Szatana z siódmej klasy", zjawił się w domu państwa Gąsowskich pewien Francuz, który zpoleca92%
Język polski

"Giaur" opracowanie.

historię swej tragicznej miłości i zemsty. Giaur przakazuje mnichowi pierścień i prosi o doręczenie go jego przyjacielowi z lat młodości, który przepowiedział mu kiedyś jego los. Pod koniec swojej spowiedzi