profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Doktryna Jana Husapoleca85%
Historia

Husytyzm w Czechach.

Tumult w Pradze 30.VII.1419- obalenie wrogiej husytom rady miejskiej w wyniku defenetracji kierowanej przez Jana Żeliwskiego Wzrzeszenie się wystąpień rewolucyjnych na całe Czechy w atomosferze kryzysu wywołanego śmierca króla Wacława IV i...poleca90%
Historia

Husytyzm w Polsce

Husytyzm rozprzestrzenił się głównie w południowej Polsce (Śląsk, Małopolska). Równocześnie z początkiem roku 1420, pojawiła się oferta objęcia tronu Czech przez Jagiełłę (naród nie chciałpoleca86%
Historia

Husytyzm w Czechach

HUSYTYZM - ruch społeczno-religijny, którego nazwa wywodzi się od twórcy- Jana Husa. Jan Hus- Czech, duchowny, filozof, teolog, rektor Uniwersytetu w Pradze, który początkiem XV wieku wystąpił zpoleca85%
Historia

Husytyzm i ruch soborowy XV w.

1. Sytuacja w Czechach przypominała trochę Polskę doby Łokietka ( silny wpływ żywiołu niemieckiego rywalizującego z czeskim ). Znalazło to odbicie na uniwersytecie w Pradze. Ponieważ Niemcy bylipoleca87%
Historia

Na podst. s. 107 scharakteryzuj ruch husycki

W XV w . Jan Hus teolog i rektor Uniwersytetu Praskiego został przywódcą czeskich buntowników. Od jego nazwiska nazwano ruch reformatorsko-narodowy . HUSYTYZM .. Działania Husa zyskały poparcie niepoleca85%
Politologia

Ruch husycki w Czechach

Ruch husycki w Czechach Spis treści: I. Wstęp II. Sytuacja społeczna w Królestwie Czeskim na przełomie XIV i XV wieku III. Jan Hus i jego działalność IV. Ruch husycki V. Upadek husytyzmu VI