profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dojście Napoleona do władzypoleca85%
Historia

Początek Rewolucji Francuskiej - II Rzesza Niemiecka

1789-14-06-Zdobycie Bastylii. Początek Rew. we Francji 1791-Francja monarchiąKonstytucyjną 1792-10-OblężenieMonarchii.FrancjaRep. 1793-KonstytucjaJakobinów 1794-Powrót9Thermidora 1795-KonstytucjaRokuIII 1797-UtworzenieLegionówWeWłoszech...poleca85%
Historia

Okres napoleoński. Wojny napoleońskiej Francji

Rządy Dyrektoriatu i początki kariery Napoleona Bonaparte Na mocy konstytucji z 1795 r. rządy we Francji objął pięcioosobowy, Dyrektoriat, reprezentujący interesy burżuazji. Ludność, zmęczona woj­ną z koalicją, pokładała w nowym rządzie wiele...poleca85%
Historia

Napoleon Bonaparte - dojście do władzy,sprawa polska,wojny (ściąga!)

DOJŚCIE NAPOLEONA DO WŁADZY: Pod naporem wojsk Napoleona dyrektoriat i parlament złożyli władzę. Rządy w kraju przejęło 3 konsulów. Została uchwalona konstytucja roku 8 (1799), zakładała ona: pierwszy konsul miał pełną władzę wykonawczą i...poleca81%
Historia

Przyczyny i skutki II Wojny Światowej

krach na giełdzie nowojorskiej. Według niektórych, był to początek światowego kryzysu gospodarczego, który dotknął wszystkie państwa świata i był pośrednią, ale ważną, przyczyną wybuchu II wojny