profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Do przyjacielapoleca84%
Język polski

Wiersz "Do przyjaciela"

Do przyjaciela Jest przy mnie. Śmieję się - Ona Jest obok. Rozśmiesza mnie. Umila każda chwilę. Dopełnia mnie. Płaczę - Ona jest obok. Pozwala mi płakać. Nie pyta. Rozumie. Daję mi siłę. Uczy mnie i uczy się ode mnie. Słucha i czeka....poleca80%
Język polski

Współczesność - ogólna charakterystyka epoki.

Literatura polska Ramy czasowe: Najnowsze dzieje naszego piśmiennictwa, nazywanego umownie literaturą współczesną, określają dwa zwrotne momenty w historii naszego narodu: wrzesień 1939 r. i czerwiec 1989 r. Daty te tworzą ramy czasowe tego...poleca85%
Język polski

Wiersz o Małym książę

Mały książe to był on, Który szukał różę swą, Nie był pewny jej miłości, Więc zostawił ją po złości, Szukał przyjaciela na każdej planecie, Lecz nie znalazł go nawet w internecie, Napotkałpoleca85%
Język polski

Wiersz „ Do Postuma”

przepłynąć przez Styks i opuścić najbliższych oraz pozostawić dorobek całego swojego życia, który dostanie się w ręce nowego dziedzica, jakikolwiek poeta wprost tego nie pisze do przyjaciela , to należy to przyjąć, ze w domyśle pragnie zachęcićpoleca85%
Język polski

Zinterpretuj wiersz Józefa Morelowskiego O zimie, zwracając uwagę na to, jakie tradycje i jakie głosy można w nim usłyszeć.

, który chwali cud życia. Zwraca się bezpośrednio do swojego przyjaciela , co wskazuje na lirykę inwokacyjną. W ostatniej zwrotce także utożsamia się z adresatem. Według założeń gatunku, utwór mapoleca85%
Język polski

List do przyjaciela "Quo Vadis"

się na ucztach. On chyba jako jedyny pozostawał w miarę trzeźwy pod koniec uczty. Chciałam się dowiedzieć o nim trochę więcej, więc zaczęłam go obserwować. Był odważny raz skrytykował wiersz Neronapoleca83%
Język polski

Romantyczne i klasyczne widzenie świata. Zinterpretuj "Romantyczność" A. Mickiewicza i wiersz C. K. Norwida "W Weronie".

Mickiewicz i Norwid dokonali w swych utworach ''Romantycznosc" i ''W Weronie" swoistej analizy swiata uciekajac się do filozofii. Przedstawili oni klasyczna postawa ludzi oswiecenia