profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dekolonizacja w XX wiekupoleca82%
Historia

Kryzys i rozpad systemu kolonialnego po II wojnie światowej oraz problemy związane z nowopowstałymi państwami

Kolonializm jest to polityka państw rozwiniętych gospodarczo polegająca na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych, wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych. Początki kolonializmu wiążą się z...poleca85%
Historia

Dekolonizacja

Dekolonializacja to proces wyzwalania się narodów spod zalezności kolonialnej i tworzenia się państw niepodległych. Proces ten najsilniej rozwinął się po II wojnie światowej, w latach 1945 – 1960. Warto zwrócić uwagę na to, jaka wówczas panowała...poleca86%
Historia

I Wojna światowa

międzynarodowej, odgradza Polskę od Rosji nowopowstałymi autonomicznymi państwami , uwzględnia aspiracje niepodległościowe innych narodów. - inkorporacyjna: * wysunięta przez Romana Dmowskiego