profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Definicja miastapoleca85%
Geografia

Miasta

Definicji miasta jest wiele, np. w Norwegii za miasto uważa się osiedle o zaludnieniu powyżej 200 osób, w Japonii- osiedle liczące ponad 50 tys. Mieszkańców, w którym 60% domów tworzy zwartą zabudowę, a 60% ludności utrzymuje się z pracy poza...poleca85%
Język polski

Czy współczesne miasto jest wrogie, czy przyjazne człowiekowi XXI wieku?

Definicja słownikowa miasta jest bardzo prosta: „duży obszar intensywnie i planowo zabudowany, podlegający odrębnej administracji, będący skupiskiem ludności wykonującej zawody nie-rolnicze.” Tym mianem można określić Warszawę, Berlin, Paryż czy...poleca85%
Geografia

Urbanizacja - referat

Urbanizacja - Pojęcie urbanizacja może być różnie rozumiane. Z demograficznego punktu widzenia urbanizacja to koncentracja ludności w miastach. W aspekcie osadniczym urbanizacja to: - koncentracja funkcji miejskich; - rozwój istniejących...poleca85%
Geografia

Cechy urbanizacyjne na świecie

pojęcie miasta – określa się za pomocą różnorakich kryteriów - kryteria prawno – administracyjne – miastem jest osada, która została uznana za miasto przez właściwy organ prawny (uzyskała prawa miejskie) - kryteria fizjonomiczne – wyróżniają...poleca85%
Geografia

Urbanizacja

Urbanizacja- Pojęcie urbanizacja może być różnie rozumiane. Z demograficznego punktu widzenia urbanizacja to koncentracja ludności w miastach. W aspekcie osadniczym urbanizacja to: - koncentracja funkcji miejskich; - rozwój istniejących miast;...poleca85%
Język polski

Motyw miasta - „Miejsce magiczne, cywilizacyjna dżungla, przestrzeń destrukcji...” – konspekt pracy

1. Wyjaśnienie tematu: a) problem miasta w literaturze – upowszechnienie się tego motywu ok. połowy XIX w., coraz częstsze przytaczanie problemów miast od dwudziestolecia międzywojennego. b) definicja pojęć zawartych w tytule: - miejsce...poleca85%
Geografia

Procesy urbanizacyjne w Polsce

Według polskiej definicji miastem jest każde osiedle które uzyskało prawa miejskie w wyniku pełnienia określonych funkcji. Rozwój miast zależy od funkcji gospodarczych, usługowych, administracyjnych i kulturalnych, jakie pełnią one w swoich...poleca84%
Geografia

Miejskie krajobrazy

MIASTO - to historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą w przemyśle lub w usługach, prowadzącą specyficzny miejski styl życia. FIZJONOMIA...poleca84%
Geografia

Urbanizacja

Treść w załączniku