profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Deficyt ludnościpoleca85%
Geografia

Problemy globalne.

- degradacja środowiska przyrodniczego; - zagrożenia związane z globalnymi zmianami klimatu; - deficyt wody; - eksplozja ludnościowa; - wzrost bezrobocia; - przeludnienie miast; - zjawisko głodu i niedożywienia ludności; - analfabetyzm; -...poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Globalne problemy ówczesnego świata

Globalne problemy , określenie stosowane do problemów, które odnoszą się do całej ludzkości, ich skala ma charakter ponadpaństwowy, ponadregionalny, odznaczają się olbrzymią wagą i wiążą z kwestiąpoleca84%
Biologia

Globalne zagrożenia środowiska

W tym krótkim referacie, chciałbym przedstawić problem globalnych zagrożeń środowiska. Zacznijmy od tego, czym są owe zanieczyszczenia - globalne zagrożenia środowiska to określenie degradacjipoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Bezrobocie, głód - problemy globalne współczesnego świata.

Zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących. Bezpośrednią przyczyną bezrobocia jest z reguły niewystarczająca liczba wolnych miejsc pracy dla ubiegających siępoleca83%
Politologia

Globalizacja

, zagadnienie korporacji transnarodowych, problemy ludnościowe oraz przebudowę systemu organizacji międzynarodowych. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych zaczęto zwracać uwagę na problemy globalne wpoleca80%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnego świata i ich rozwiązania

bezpośrednio lub pośrednio calej ludzkości, a problemy olbrzymiej wagi stanowią zagrożenie dla bytu całej ludzkości. Problemy globalne wymagają współpracy całej społeczności międzynarodowej. Wśród problemów