profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dążenia Władysława Sikorskiegopoleca82%
Historia

Polski rząd emigracyjny

Rząd RP na emigracji podczas II wojny światowej 1935, tymczasowy organ władzy państwowej funkcjonujący w dniach 15 marca - 7 listopada, utworzony w wyniku zwycięstwa rewolucji październikowej, będącej kluczowym elementem walk polsko-radzieckich....poleca87%
Historia

Władysław Eugeniusz Sikorski - żołnierz i polityk

Teskt pracy w załącznikupoleca89%
Historia

Front Morges – geneza powstania, zakres działania i ocena.

Morgess – szwajcarskie miasteczko nad jeziorem Lomańskim, w willi Ignacego Jana Padarewskiego zebrali się inicjatorzy koncepcji zbudowania bloku antysanacyjnych ugrupowań politycznych, od dawna było w użyciu pojęcie frontu politycznego,...poleca82%
Historia

Stosunek aliantów do sprawy polskiej.

Stosunek aliantów zachodnich do sprawy polskiej był tylko formalnie jednoznaczny. Rząd brytyjski powtarzał, że nie uznaje zmian terytorialnych dokonanych w Polsce od sierpnia 1939 r. Również rząd amerykański oświadczył, że nie uznaje zmian statusu...poleca78%
Historia

Rząd emigracyjny

RZĄD TYMCZASOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA EMIGRACJI 1944–45, był to dobrze funkcjonujący organ władzy wykonawczej (przemianowany PKWN Polski Komitet Wojskowo Mundurowy); premier E. Osóbka-Morawskipoleca77%
Język polski

Rząd polski na emigracji

stosunki panowały na linii Moskwa- rząd emigracyjny . Władze ZSRR określały polski rząd jako “marionetkę imperialistów zachodnich”. Mimo iż wojska radzieckie zaatakowały Polskę dnia 17 września 1939 rokupoleca83%
Historia

Powstanie i działalność rządu polskiego na emigracji w czasie II wojny światowej.

czerpać z przyznanych mu przez Wielką Brytanię kredytów. Sytuacja na ziemiach polskich i wejście ZSRR do koalicji antyhitlerowskiej zmuszały polski rząd emigracyjny do zawarcia porozumienia zepoleca85%
Historia

Powstanie i działalność rządu polskiego na emigracji w czasie II wojny światowej.

czerpać z przyznanych mu przez Wielką Brytanię kredytów. Sytuacja na ziemiach polskich i wejście ZSRR do koalicji antyhitlerowskiej zmuszały polski rząd emigracyjny do zawarcia porozumienia zepoleca82%
Historia

Rząd Polski na uchodźstwie

Koncepcje ustroju, granic i władz państwa Polskiego wysuwane przez emigracyjny rząd RP, komunistów związanych z Moskwą i skupionych wokół Polskiej Partii Robotniczej oraz głowy państw koalicji