profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Danina

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

danina

1. ‘dar, darowizna, nadanie, posag’; 2. w XVIII w. wznowione w znaczeniu ‘podatek’; 3. przestarzale ‘nadanie, nadawanie’; od XV w.; płnsłow. (por. górnołuż. danina ‘nadanie lenna’, ukr. danyna ‘podatek; należna część’) < psłow. dialektalne *danina ‘nadanie; coś danego; podatek’