profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czynniki psychologicznepoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Życie społeczne (więzi, grupy)

Czynniki determinujące życie społ.: 1.biologiczne-pionowa postawa ciała, wysklepione stopy, chwytno-manipulacyjne kończyny górne z przeciwstawnym kciukiem, silnie rozwinięty mózg, wykształcenie się mowy umożliwiającej przekazywanie pojęć...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Więzi społeczne

Więzi społeczne to ogół stosunków, połączeń i zależności łączących ludzi, np przyjaźń. Więzi społeczne powstają również w założonych grupach społecznych. Mają one duży wpływ na życie człowieka i jegopoleca85%
Socjologia

Teoretycy socjologii, grupy społeczne, więzi społeczne, konflikt, kultura zaufania, nowoczesność, ponowoczesność, globalizacja

dopasować się do grupy - jednostka inaczej zachowuje się w grupie - społeczeństwo jest zastane - świadomość jednostki jest fałszywa - pierwiastki mają inne cechy niż związki chem. Fakty społecznepoleca85%
Socjologia

Więź społeczna w grupie

wprowadza typologię więzi społecznej i wyróżnia więź naturalną, zrzeszoną i stanowioną. W rzeczywistości występują w grupach elementy, cechy poszczególnych typów. Są jednak grupy społeczne , którepoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Społeczeństwo, grupy społeczne, cele i struktura grupy.

społeczeństwie norm, wartości. Zachowanie osób lub grup społecznych sprzeczne z przyjętymi normami. Zakłócenie równowagi społecznej narusza, osłabia więzi społeczne , osłabia system wartości. 1. Do patologiipoleca85%
Psychologia

Styczności i stosunki społeczne.

W życiu społecznym najważniejsze jest to, co dzieje się między ludźmi, to co ich łączy w spójne zbiorowości. Życie społeczne ma swoje podstawy przyrodnicze, te procesy zachodzące w organizmie