profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czynniki kształtujące administrację publicznąpoleca85%
Administracja

Nauka o administracji

Są to zagadnienia typowo przedegzaminacyjne. Nakreślają w dość przystępny sposób wiedzę w zakresie nauki o administracji. Pojęcie nauki administracji, pojęcie jej przedmiotu. Najwybitniejsi twórcy z zakresu nauk administracyjnych, ich założenia....poleca85%
Administracja

Nauka administracji

NAUKA ADMINISTRACJI 1. Co jest przedmiotem badań nauki administracji? Nauka administracji bada administrację w danym ustroju a więc przedmiotem jej badań są:  wpływ ustroju państwa na kształt administracji  sprawy środowiska, w...poleca84%
Administracja

Administracja publiczna według podstawowych funkcji

Administracja publiczna według podstawowych funkcji: Funkcje o charakterze administracyjnym: Porządkowo-reglamentacyjna --nakazy i zakazy, zezwolenia administracyjne, służby, inspekcje, straże i inne, Świadcząca –funkcja usługodawcza-...poleca84%
Administracja

Nauka administracji

1. Początki nauki adm. a prace niemieckich i australijskich kameralistów Należy wspomnieć o grupie badaczy zwanych kameralistami lub policystami. Nazwa kierunków łączy się ze słowem kamera i policja. Pierwsze ozn. Najpierw skarbiec królewski,...poleca84%
Administracja

Nauka o administracji - sem I

Wykład z roku pierwszego przedmiotu Nauka o Administarcjipoleca88%
Administracja

Metody i techniki badawcze w nauce administracji

Metoda badawcza – to świadomy wybór postępowania dla osiągnięcia zamierzonego celu. Nauka administracji jest nauką kompleksową, którą nie wypracowała charakterystycznej tylko dla niej metodpoleca85%
Administracja

Historia Nauki Administracji Publicznej

Nauka Administracji ujmowana jest bardzo różnie. Raz jako nauka o „związku zjawisk zachodzących w procesie administrowania”, innym razem jako „organizacja i funkcjonowanie administracji państwowejpoleca84%
Prawo administracyjne

Niewładcze formy działania administracji i ich prawna charakterystyka

każdą cechę administracji można przetransponować na płaszczyznę przedmiotową, mówiąc odpowiednio o jej działaniu. Działając w imieniu państwa, administracja publiczna może korzystać z przymusupoleca84%
Prawo administracyjne

Ustrój administracji rządowej i samorządowej WSSM - S-ki

Ustrój administracji rządowej i samorządowej. 1. Cechy współczesnej administracji : - pełni wiele funkcji społecznych, jest zobowiązana do realizowania zasady partnerstwa, wzajemne informowanie