profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym się zajmował Darwinpoleca81%
Biologia

Teoria ewolucji Karola Darwina

Plan pracy: 1. Wstęp – Kim był Karol Darwin i czym się zajmował? 2. Rozwinięcie – Ewolucja zwierząt ; podróże i spostrzeżenia Darwina ; teoria ewolucji ; „O powstawaniu gatunków”. 3. Zakończenie – Podsumowanie. 4. Bibliografia....poleca86%
Biologia

Rozwój myśli ewolucyjnej od Arystotelesa do Darwina oraz teoria Darwina z syntetyczną teorią ewolucji.

ewolucji łączy w sobie teorię Karola Darwina i genetykę Mendla. Darwin zakładał, że organizmy potomne dziedziczą cechy po organizmach rodzicielskich. Jednak nie umiał on tego wyjaśnić w racjonalnypoleca85%
Biologia

Czy zgadzam się z teorią ewolucji

Zgadzam się z teorią ewolucji choć budzi ona wiele wątpliwości. Darwin 1859r. opublikował rozprawę "O pochodzeniu gatunków". W 1871r. wydał książkę "O pochodzeniu człowieka" wskazał w niejpoleca83%
Biologia

Teorie ewolucji

. Darwinizm ( teoria doboru naturalnego) – Jest to teoria ogłoszona przez Karola Darwina w 1859 roku pt. "O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego". Teoria ta głosiła, że: - Jest nadwyżkapoleca85%
Biologia

Teoria Darwina

poglądy ewolucyjne przyjęły naukową formę, dzięki pracy opublikowanej w 1859 roku przez Karola Darwina ?O postaniu gatunków drogą doboru naturalnego?, w której przedstawił wiele dowodów na istnieniepoleca80%
Biologia

Karol Darwin i jego teoria ewolucji

wpływem teorii ewolucji . Stanowią one dwudziestowieczną kontynuację badań Karola Darwina . Karol Robert Darwin urodził się 12 lutego 1809 r. Był piątym dzieckiem, młodszym z dwóch synów Roberta Waringa