profil

Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym są patologie społecznepoleca88%
Socjologia

Zjawiska patologiczne w społeczeństwie

całośc pracy w załączniku...:))poleca85%
Pedagogika

Patologie społeczne. Agresja wśród dzieci i młodzieży.

Patologie społeczne to zachowania, które zakłócają równowagę społeczną. Patologia to nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm i wartości. Dotyczy ona jednostek lub grup społecznych. Czynniki wywołujące zachowania patologiczne są różnorodne....poleca83%
Socjologia

Zjawiska patologiczne we współczesnym społeczeństwie polskim – przemoc domowa wobec dzieci

Zjawiska patologiczne to zjawiska społeczne, które są nie zgodne z wzorami zachowań lub postaw zawartymi w obowiązujących normach danej społeczności. Zjawiska te nasilają się i jest ich coraz więcejpoleca85%
Pedagogika

Czynniki patologiczne wpływające na rozpad rodziny

transformacji gospodarczej w Polsce o Szybkość zmian przewyższa świadomość społeczna tych zmian o Pojawienie się procesów dezintegracyjnych w społeczeństwie o Brak odporności lub umiejętnościpoleca85%
Pedagogika

Patologia.

pamiętać, że w każdym społeczeństwie istnieje pewna grupa zjawisk uważanych za szkodliwe i anormalne. Szkodliwość tych zjawisk, jak również przekonanie o ich szkodliwości może być bardziej lub mniejpoleca85%
Psychologia

Analiza psychologiczna zjawiska społecznego jakim jest SAMOBÓJSTWO

W każdym społeczeństwie występują zjawiska negatywne i szkodliwe społecznie. Tymi zjawiskami są patologie społeczne. Zjawiska patologiczne stanowią tylko margines rzeczywistości, ale silniepoleca85%
Pedagogika

Interdyscyplinarny charakter patologii społecznej jako dyscypliny naukowej

powszechnie akceptowanych zasad postępowania w danym społeczeństwie . Można się też spotkać z określeniem zachowanie jednostek lub grup sprzecznych z wartościami danej kultury. 3. O pojęciach normy