profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Czym jest samorząd gospodarczypoleca85%
Prawo

Samorząd gospodarczy

1. Pojęcie Samorząd gospodarczy reprezentuje środowiska przedsiębiorców i poprzez działania na rzecz przedsiębiorczości wspiera rozwój gospodarczy kraju. 2. Zadania · wspieranie rozwoju przedsiębiorczości · decentralizacja zadań administracji...poleca85%
Prawo

Samorząd gospodarczy

1. Pojęcie Samorząd gospodarczy reprezentuje środowiska przedsiębiorców i poprzez działania na rzecz przedsiębiorczości wspiera rozwój gospodarczy kraju. 2. Zadania · wspieranie rozwoju przedsiębiorczości · decentralizacja zadań administracji...poleca86%
Administracja

Samorząd jako forma decentralizacji.

Decentralizacja to system organizacyjny w którym: •Podmioty administrujące mają ściśle określone kompetencje •Kompetencje są prawnie określone (samodzielność) •Realizacja kompetencji podlega nadzorowi weryfikacji (legalizm) Geneza i rozwój...poleca85%
Administracja

Samorząd.

Samorząd specjalny: Samorząd gospodarczy Samorząd zawodowy SAMORZĄD ZAWODOWY • Jest organizacyjną formą zrzeszania się obywateli opartą na wspólnocie zawodowej, powstałą w celupoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Samorząd Społeczny - jego formy i kompetencje

osobowość prawną; nadzór nad nim sprawują organy administracji rządowej; formami samorządu w zależności od kryterium wyodrębnienia są: → samorząd terytorialny, → samorząd gospodarczy , → samorządpoleca85%
Prawo administracyjne

Samorząd Austrii

określonych przez ustawy, umowy lub porozumienia. Formami samorządu w zależności od kryterium wyodrębnienia są m.in. samorząd terytorialny, gospodarczy , zawodowy, spółdzielczy i inne. Samorząd terytorialnypoleca85%
Administracja

Francja i Niemcy jako kolebka samorządu terytorialnego.

, ustawowo określoną korporacją obywateli lub innych podmiotów prawa można wyróżnić różne jego rodzaje. Przykładem tutaj może być: samorząd studencki, samorząd zawodowy, samorząd gospodarczypoleca86%
Administracja

Szwajcaria. samorzad terytorialny (krotko)

przez cały rząd. Każdy członek stoi na czele jednego z departamentów których jest 7: 1)polityczny 2)wewnętrzny 3sprawiedliwości i policji 4)wojskowy 5)finansów i ceł 6) gospodarczy 7)transportu