profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest penitencjarna praca socjalnapoleca85%
Pedagogika

Pomoc postpenitencjarna w Polsce po roku 1997 w kręgu teorii i praktyki penitencjarnej.

Idea więzienia jako narzędzia redukcji przestępców, pojawiła się w XVI wieku i przybierała różne formy w zależności od tego, jaki przyjmowano psychologiczny model do popełniania czynów niezgodnych z prawem. Jednym z modeli był ?błąd moralny?...poleca84%
Pedagogika

Pomoc postpenitencjarna

jest pomoc postpenitencjarna udzielana przez zakłady karne i areszty śledcze wgł Dziennika Ustaw z 1998 roku polega głównie na: A) pomocy osobom pozbawionym wolności w uzyskaniu: - dokumentówpoleca83%
Prawo

Pomoc postpenitencjarna w Polsce

Pomoc postpenitencjarna polega na świadczeniu pomocy socjalnej więźniom przebywającym w zakładzie karnym i tym wychodzącym na wolność, a także na tworzeniu i realizowaniu różnego typu programówpoleca85%
Pedagogika

Cele i zadania pracy penitencjarnej w zakładach karnych

więźniami podporządkowane są wychowaniu i kiedy przyjęte modele procedury resocjalizacyjnej znajdują swoje uzasadnienie w pedagogice i psychologii penitencjarnej oraz kiedy usankcjonowane są stosownymipoleca85%
Polityka

Pomoc Postpenitencjarna - praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakład Karny

psychologiczne lub poradnictwo socjalno-prawne. Najczęściej skazani mogą liczyć na: a. Pomoc w uzyskaniu i pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego lub innych niezbędnych dokumentów b. Pomoc wpoleca85%
Pedagogika

Historia myśli penitencjarnej

„poskromienie i poprawę złych i swawolnych ludzi” c)Koncepcja i praktyka penitencjarna w Polsce w XVIII i XIX wieku W roku 1767 zorganizowane zostało w Warszawie więzienie zwane marszałkowskim. Więzienie