profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Czym jest naródpoleca85%
Administracja

Zasady ustroju politycznego państwa

I. POJĘCIE USTROJU I SYSTEMU POLITYCZNEGO PAŃSTWA. System polityczny – to ogół zasad odnoszących się do struktury organizacyjnej i wzajemnych relacji organów państwa, a także sposobów rządzenia nim. Ustrój polityczny – to struktura władzy, ale...