profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest miastopoleca85%
Geografia

Cechy urbanizacyjne na świecie

pojęcie miasta – określa się za pomocą różnorakich kryteriów - kryteria prawno – administracyjne – miastem jest osada, która została uznana za miasto przez właściwy organ prawny (uzyskała prawa miejskie) - kryteria fizjonomiczne – wyróżniają...poleca85%
Geografia

Miasta

Definicji miasta jest wiele, np. w Norwegii za miasto uważa się osiedle o zaludnieniu powyżej 200 osób, w Japonii- osiedle liczące ponad 50 tys. Mieszkańców, w którym 60% domów tworzy zwartą zabudowę, a 60% ludności utrzymuje się z pracy poza...poleca83%
Język polski

Motyw miasta w literaturze

Rozważania na temat samego miasta należy rozpocząć od samego określenia terminu. Otóż jest to skupisko ludności wyróżniające się głównie zajęciami nierolniczymi. Jednakże czymże jest miasto w literaturze, ziemia obiecana czy też otchłanią pełną...poleca83%
Geografia

Człowiek zmienia świat.

CZŁOWIEK ZMIENIA ŚWIAT Człowiek ciągle zmienia świat, który go otacza. Krajobraz zmienia się co prawda także w sposób naturalny, ale wraz z rozwojem cywilizacji coraz większy wpływ na Ziemię ma człowiek. Człowiek od zarania dziejów ingerował...poleca85%
Geografia

Urbanizacja

Urbanizacja- Pojęcie urbanizacja może być różnie rozumiane. Z demograficznego punktu widzenia urbanizacja to koncentracja ludności w miastach. W aspekcie osadniczym urbanizacja to: - koncentracja funkcji miejskich; - rozwój istniejących miast;...poleca81%
Samorząd terytorialny

Gmina, jako przykład jednostki samorządu terytorialnego.

1. Definicja terminów: miasto, gmina i samorząd terytorialny ?Samorząd?, jak sama nazwa wskazuje oznacza samodzielne kierowanie własnymi sprawami. Z prawnego punktu widzenia oznacza powierzenie przez państwo realizacji różnego rodzaju zadań z...poleca82%
Geografia

Miejskie krajobrazy

MIEJSKIE KRAJOBRAZY MIASTO - to historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą w przemyśle lub w usługach, prowadzącą specyficzny miejski styl...poleca85%
Język polski

Wstęp do motywu miasta

Według słownika języka polskiego miasto to duży obszar intensywnie i planowo zabudowany, będący skupiskiem ludności wykonującej zawody nie rolnicze. By powstały miasta, musi istnieć rozwinięta cywilizacja. To w miastach skupia się rzemiosło i...poleca82%
Geografia

Urbanizacja

treść w załączniku