profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest kontrola w administracji publicznejpoleca85%
Administracja

Kontrola w administracji publicznej

W języku potocznym , w przepisach prawa i w literaturze spotykamy się z dwoma terminami dla oznaczenia funkcji zapewnienia prawidłowości działania administracji publicznej. Tymi terminami są :kontrola i nadzór. Często różnica jaka zachodzi między...poleca85%
Administracja

Historia Nauki Administracji Publicznej

”, a jeszcze innym przyjmuje definicję nauki społecznej, opierającej się na metodach empirycznych, której przedmiot stanowi wszechstronna wiedza o istniejącej w danym ustroju administracji publicznejpoleca87%
Prawo

Nadzór i kontrola w administracji

.. Bibliografia: Bujkowa O., Jagielski J., LangJ., „ Kontrola administracji ”, UW, Warszawa 1986 r., Jagielski J., „ Kontrola w administracji publicznej ”, Warszawa 1999 r., Wierzbowski M., „Prawo administracyjnepoleca85%
Administracja

Kontrola prawna administracji

sprawującego nadzór nad działalnością sądów wojewódzkich. Kontrola działalności administracji publicznej przez sąd administracyjny obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: - decyzje administracyjnepoleca83%
Badania operacyjne

Kontrola

publicznej lub jednostkę nadrzędną (organ zewnętrzny). Kontrola wewnętrzna to kontrola , przeprowadzana przez kierownictwo jednostki lub w jego imieniu przez odpowiednią komórkę kontroli wewnętrznejpoleca85%
Administracja

Decyzja w systemie działania administracji publicznej. Plan jako szczególny rodzaj decyzji w działaniu administracji publicznej.

można utożsamiać nie tylko z osobą, ale też z pewną strukturą organizacyjną. W procesach decyzyjnych współczesnej administracji publicznej współdziałają różne podmioty. Współdziałanie to jest