profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest emigracjapoleca84%
Historia

Migracje w Polsce

MIGRACJA - wędrówka, ruch ludności mający na celu zmianę miejsca pobytu na stałe lub okresowo, zarówno w obrębie kraju, jak i z jednego kraju do drugiego EMIGRACJA - opuszczenie kraju ojczystego, stałe lub czasowe osiedlanie się poza granicami...