profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest dialogpoleca85%
Pedagogika

Dialog w edukacji: nadzieja, utopia czy ślepa uliczka ?

Pojęcie dialogu zakotwiczone jest w edukacji od zamierzchłych czasów ? rzec by można, znalazło w niej swe przytulisko już w starożytności (bądź też to edukacja ? czy raczej osoby za jej obraz odpowiedzialne, przywłaszczyły go sobie). Słowo to,...poleca84%
Dydaktyka

Morfologia dialogu

Zreferowany artykuł Markiewicza o morfologii dialogu. Teoria literatury.poleca85%
Język polski

Literackie dialogi z Bogiem. Przedstaw i omów problem, analizując wybrane teksty - prezentacja

Chciałbym zaprezentować państwu temat zatytułowany „ człowiek w dialogu z bogiem.. „ na początku chciałbym przytoczyć definicję dialogu. Otóż jest to komunikacja werbalna, komunikacja z użyciem języka naturalnego czyli mowy jako środka...poleca75%
Język polski

Gatunki dramatu.

Monolog- dłuższa wypowiedź jednej osoby; w utworze dramatycznym wypowiedź postaci kierowana do siebie lub bezpośrednio do widza. Dialog- 1.Rozmowa między dwoma lub kilkoma postaciami w utworze. 2.Utwór literacki napisany w formie rozmowy...poleca89%
Język polski

Bohater literacki jako człowiek poszukujący drogi w labiryncie świata

znaleźliśmy się we wnętrzu labiryntu. Nie musimy zresztą używać wyobraźni. Istnieją wszak labirynty z ceglanego muru, drewnianych przepierzeń czy z żywopłotu. Sam byłem kiedyś w parkowym labiryncie