profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym człowiek pokorny wyróżnia się od innychpoleca85%
Język polski

Pokora - wartość czy antywartość na podstawie znanych utworów literackich.

Na lekcji czytaliśmy Tren XVIII Jana Kochanowskiego. Podmiotem lirycznym był człowiek, który wypowiadał się w imieniu ludzi. Prosił, by Bóg ulitował się nad ludźmi i przebaczył im. Siebie, a także swoich współtowarzyszy, nazywa „nieposłusznymi...