profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Człowiek wobec Boga życia i śmierci w literaturze staropolskiejpoleca85%
Język polski

Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze staropolskiej

Literatura staropolska obejmuje następujące epoki: średniowiecze, ordodzenie,, barok i oświecenie. Epoki te różniły się między sobą filozofią życia, rozwijały się w różnych warunkach społeczno- ekonomiczno- politycznych, różniło je również inne...poleca91%
Język polski

Bibliografia:człowiek wobec Boga, życia i śmierci. Omów problem na podstawie literatury staropolskiej

Człowiek wobec Boga, życia i śmierci. Omów problem na podstawie literatury staropolskiej. BIBLIOGRAFIA I. Literatura podmiotu: 1. Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, Wrocław 1962. 2. Kochanowski J., Czego chcesz od nas Panie..., Pieśń...poleca85%
Język polski

Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku.

Bohater literacki posiada zawsze pewne cechy człowieka epoki, w której autor powołał go do is- tnienia. Posiada je także wtedy, gdy twórca dzieła uczynił go człowiekiem czasów dawnych lub gdy utoż- samił go ze znaną postacią historyczną, o której...poleca83%
Język polski

Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i renesansu

Boga , życia i śmierci . W poszczególnych okresach pisarze i twórcy propagowali różne ideały, wzorce osobowe, dawali rozmaite propozycje na to jak żyć, jakim być człowiekiem, w co wierzyć. Wydawać bypoleca84%
Język polski

„Jak wygląda śmierć? Umieranie człowieka a plastyczne i literackie akty śmierci w epoce staropolskiej i XX wieku.

wartości. To okres cierpienia, smutku i śmierci . W filmie pt.„Siódma pieczęć”(1957r.) Ingmara Bergmana Śmierć to wysoki człowiek o bladej karnacji w długim, czarnym płaszczu. Film opowiada opoleca89%
Język polski

Relacja Bóg - człowiek w literaturze staropolskiej

śmiertelności, co skłaniało ich do refleksji, czego odzwierciedleniem było ukazywanie śmierci nie tylko w literaturze , ale i w sztuce. Mimo iż śmierć była końcem życia na ziemi, wierzono, że daje ona początekpoleca85%
Język polski

Żart i refleksja w literaturze staropolskiej , renesansie i oświecenia

osobę. I tak np. w „Trenie I ” autor wzywa wszystkie płacze, smutki, łzy, by pomagały opłakiwać mu śmierć najukochańszego dziecka. Uświadamia sobie, że życiem rządzi ślepy los, wobec którego człowiekpoleca85%
Język polski

Wartości literatury staropolskiej dla następnych pokoleń.

, zagrożeń, choć jednocześnie pociągający, piękny. Człowiek staje wciąż wobec trudnych wyborów, chciałby korzystać z uroków życia , ale ma też świadomość ich znikomości i nietrwałości. Jest rozdarty