profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Co to jest pięknopoleca84%
Język polski

Co to jest piękno?

Piękno to szeroko zdefiniowane pojęcie. Można mówić o pięknie fizycznym ludzi, przedmiotów lub krajobrazów, ale także o pięknie duszy, czynów czy charakteru. Ono tkwi w ludziach. Najłatwiej jest chyba doszukać się go w literaturze. Wszakże tam...poleca85%
Język polski

Nie jesteśmy wyłącznie piękni?

Zacznę od definicji piękna. Piękny, to ktoś, od kogo oka oderwać nie można, to ktoś, kto obdarzony jest niezwykłą urodą. Ale istnieje także piękno wewnętrzne, jego nie można ujrzeć oczami, trzeba patrzeć sercem. Pomyślmy ile jest pięknych...poleca87%
Filozofia

Jakie jest miejsce problematyki estetycznej w myśli Kanta? Czym zdaniem filozofa jest piękno i jego doświadczenie?

pośrednictwa pojęcia jako przedmiot powszechnego upodobania” Estetyka oznaczała dla niego teorię smaku, a wiec możliwość orzekania o pięknie. Piękno jest tym, co podoba się ani przez wrażenia, anipoleca85%
Język polski

Czym jest piękno

W encyklopedii piękno jest ujęte jako podstawowa wartościująca dodatnio kategoria estetyczna. W estetyce rozumianej jako „nauka o pięknie”, piękno stanowi wartość naczelną. Jest to zespół cechpoleca85%
Język polski

Piękno.

: „ Piękno jest tym, co podziwiamy, a dobro – tym do czego dążymy”. Średniowiecze było świadome, że każda sztuka zmierza do piękna. To była jedna z przyczyn, dlaczego nie wyróżniało oddzielnej grupy sztukpoleca85%
Język polski

Czym jest piękno świata dla ciebie - współczesnego, młodego człowieka?

sztuki rzeźbiarskiej i malarskiej. Nawet w epoce kamiennej człowiek ozdabiał jaskinie w których mieszkał. Lecz piękno to nie tylko to , co stworzył człowiek. Natura sama w sobie jest cudem. Chyba każdy zpoleca85%
Język polski

W czym dostrzegam piękno w otaczającym mnie świecie ?

innego jest w stanie dorównać ptakom w ich pięknym śpiewie . Kolejnym z argumentów którym się posłużę będzie piękno ludzkie . Nie ma osoby która nie dostrzega piękna u innej osoby , jest to rzecz