profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Choroby narządu słuchu i wzrokupoleca85%
Biologia

Wpływ substancji ropopochodnych na organizmy żywe

Od wielu tysięcy lat, a więc od początku istnienia Ziemi, człowiek czerpał i czerpie wiele ze środowiska przyrodniczego, w którym żyje. Interakcja, czyli sposób oddziaływania na siebie człowieka i środowiska, w którym żyje jest zależna od wielu...