profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka Wyżyny Śląskiejpoleca85%
Geografia

Wyżyny

*Wyż Śląska: wysokość od 250 - 300 max: 400 - g. Św. Anny. W podłożu zalegają utwory paleozoiczne z pokładami węgla kamiennego, na nich leżą Triasowe dolomity, łupki i piaskowce. W mało odpornych łupach powstały obniżenia terenowe. Gdzieniegdzie...poleca80%
Geografia

Wyżyna Śląska - prezentacja

Prezentacja znajduje się w załączniku.poleca84%
Geografia

Wyżyny Polskie

Wyżyna Śląska Zachodnia część Wyżyny Małopolskiej, rozciąga się miedzy górną Odrą na zachód, Kotliną Oświęcimską na południe i krawędzią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na wschód. Wyżyna Śląska stanowi tektoniczną nieckę wypełnioną...poleca79%
Geografia

Opis Wyżyny Śląskiej

Wyżyna Śląska, kraina geograficzna w południowej Polsce. W jej skład wchodzą: Garb Tarnogórski, Wyżyna Katowicka, Płaskowyż Rybicki, Chełm i Pagóry Jaworzańskie. Od północy graniczy z Równiną Opolską i Wyżyną Woźnicko-Wieluńską, od wschodu z...poleca84%
Geografia

Wyżyny Polski - tabela

Nazwa Położenie Najwyższe wzniesienie Przemysł lub rolnictwo Surowce mineralne lub rośliny Środowisko Główne miasta Wyżyna Śląska Dorzecze górnej Wisły i Odry Góra Świętej Anny 400 m n.p.m Górnośląski Okręg...poleca85%
Geografia

Zagrożenie i ochrona środowiska na wyżynach Polski.

Wyżyny w Polsce zajmują powierzchnię około 100 tyś. km2. W obrębie pasa wyżyn wydzielono następujące krainy naturalne: Wyżynę Śląską, Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Nieckę Nidziańską, Wyżynę Kielecko-Sandomierską i Wyżynę Lubelską z Roztoczem....