profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka topikapoleca85%
Biologia

Pająk topik

Jednym z najciekawszych pająków krajowych, moim zdaniem, jest topik. Pająk ten całe swoje życie spędza w wodzie, ale wcale nie różni się od swoich pajęczych braci ani budową, ani fizjologią. Jego przystosowanie do środowiska wodnego polega jedynie...poleca82%
Biologia

Przegląd stawonogów i ich znaczenie w przyrodzie i zyciu człowieka.

- roztocza - homary c) muchówki - pająk topik - langusta d) błonkówki (wodnypoleca82%
Biologia

Znaczenie stawonogów w przyrodzie i gospodarce człowieka

(rak, rozwielitka, krab, langusta) 2. Owady (trzmiel, ważka, stonka, mrówka, motyl, mucha, pchła) 3. Pajęczaki (skorpion, pająk topik , pająk krzyżak, świerzbowiec, kleszcz, kosarz) Najbardziejpoleca84%
Biologia

Stawonogi - charakterystyka

między innymi: 1. Skorupiaki (rak, rozwielitka, krab, langusta) 2. Owady (trzmiel, ważka, stonka, mrówka, motyl, mucha, pchła) 3. Pajęczaki (skorpion, pająk topik , pająk krzyżak, świerzbowiec, kleszczpoleca85%
Biologia

Człowiek i środowisko

tej proces fotosyntezy przebiega najintensywniej. Są tu też konsumenci ? zwierzęta, gł. bezkręgowe, których życie związane jest z roślinami, np. pijawki, ślimaki, małże, pająk topik , larwy owadów. 2poleca85%
Biologia

Ekosystem wodny

> LITORALNA (przybrzeżna) pijawki, ośliczki, kiełże, ślimaki, małże, pająk topik , larwy owadów, ryby (szczupak, płoć, okoń) żaby, żółwie, ptactwo wodne