profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Charakterystyka Mężapoleca85%
Język polski

Dramat rodzinny w "Nie-Boskiej komedii".

"Nie-boska komedia" Zygmunta Krasińskiego podzielona jest na 4 części, z czego pierwsze dwie odnoszą się do problemu poety i poezji oraz związanym z tym problemem rodzinnym Męża; następne dwie odnoszą się do walki miedzy obozami...poleca83%
Język polski

Dramat rodzinny w "Nie-Boskiej komedii".

literaturę (cierpiał jak Werter). Nieszczęśliwy kochanek stał się później Konradem -bojownikiem narodowej sprawy. Hrabia z " Nie - Boskiej komedii " po klęsce osobistej także przeżywa metamorfozępoleca92%
Język polski

Objaśnij wizję w końcowej scenie Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego jako konkluzję dyskusji toczonej w dramacie.

" Nie -Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego jest nawiązaniem do " Boskiej komedii " Dantego. Jest utworem, który ukazuje destrukcję porządku świata boskiego. Jest to wieloznaczny i wielotematyczny dramatpoleca85%
Język polski

Obrachunek z poezją romantyczną w dramacie Z. Krasińskiego "Nie-Boska Komedia".

" Dramat rodzinny " ma za głównytemat obrachunek z poezją. W poezji romantycznej Krasiński dostrzegał wiele piękna zewnętrznego, nie potwierdzonego prawdziwością życia poety - twórcy, wielepoleca85%
Język polski

Powtórka do matury.

rodzinny i dramat o rewolucji jako tematy " Nie - Boskiej komedii " Z. Krasińskiego. 16. Różnorodność i oryginalność poezji C.K. Norwida. Kiedy doceniono jego twórczość? 17. A. Fredro i problematyka jegopoleca85%
Język polski

Objaśnij wizję w końcowej scenie "Nie-Boskiej komedii" jako konkluzję całego utworu.

Objaśnij wizję w końcowej scenie Nie - Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego jako konkluzję dyskusji w całym dramacie. „ Nie -Boska komedia” to dramat Z. Krasińskiego Pierwszy raz