profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka Mazurpoleca85%
Geografia

Wpływ człowieka na biosferę - opisz na podstawie swojego regionu - Mazuy

Przez wszystkie minione wieki przyroda „żyła” swoimi własnymi zasadami, rzeki same ustalały drogę która płynęły, zwierzęta aby zachować swój gatunek „ustalały” same swoją ilość oraz walczyły z innymi gatunkami o miejsce potrzebne do egzystencji,...poleca84%
Geografia

Mazury, jako jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych Polski.

 Mazury – wprowadzenie Mazury (dawn. Mazowsze Północne, Mazowsze Pruskie, Mazury Pruskie, niem. Masuren) - kraina historyczno-etnograficzna w Polsce północno-wschodniej. Geograficznie jest częścią Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza...poleca84%
Geografia

Warmia i Mazury.

Warmia i Mazurypoleca85%
Geografia

Jakie zmiany zachodzą w biosferze wywołane działalnością człowieka? Co to jest degradacja środowiska naturalnego i jaki wpływ wywiera na szatę roś

naturalnego wywołane złą, bezmyślną działalnością człowieka . Ma ona ogromny wpływ na szatę roślinną i świat zwierzęcy. Na szatę roślinną mają wpływ następujące procesy: -karczowanie lasów (oczyszczająpoleca84%
Geografia

Oddziaływanie na siebie sfer

>Oddziaływanie HYDROSFERY (akweny, źródła wodne na powierzchni Ziemi) NA : - biosferę , np. Hydrosfera (woda) na Biosferę (zwierzęta, rośliny) – woda jest niezbędnym czynnikiem do życia (biosfery) na Ziemipoleca86%
Biologia

Dziura ozonowa

na funkcjonowanie całej sieci troficznej ekosystemu Antarktyki. Stratosferyczny ozon można uznać za tarczę chroniącą biosferę przed zabójczymi promieniami, ale ten sam gaz, kiedy pojawi się przypoleca83%
Biologia

Czynniki wpływające na biosferę

w północnej Australii. Zmiany te będą miały wpływ na uprawę roślin na całym świecie. Roślinom, zwierzętom, a nawet ludziom może być trudno przystosować się do nowych, zmienionych warunków. I tak napoleca82%
Geografia

Wpływ człowieka na zmiany w biosferze. Przykłady negatywnej ingerencji człowieka w przyrodę.

odpowiedzialnością człowieka za stan otaczającej go przyrody. Wpływ działalności ludzkiej na ekosystemy jest zagadnieniem bardzo złożonym. Budując miasta, fabryki, lotniska, autostrady , tamy