profil

Oddziaływanie na siebie sfer

poleca 84% 1755 głosów

Fotosynteza

Oddziaływanie BIOSFERY (wszelkie życie, organizmy na Ziemi) NA:
- atmosferę, np. Biosfera (zwierzęta, rośliny) na atmosferę (powietrze) – zwierzęta wdychają tlen wydychając dwutlenek węgla, natomiast rośliny w procesie fotosyntezy zamieniają dwutlenek węgla na tlen.
- hydrosferę, np. Biosfera (zwierzęta, rośliny) na Hydrosferę (woda) – organizmy żywe wykorzystują wodę do poprawnego funkcjonowania organizmu (życia)
- litosferę, np. Biosfera (rośliny) na Litosferę (skały) - kruszenie się skał, pozostawianie po sobie skamieniałości w postaci wapieni i pokładów węgla.

Oddziaływanie HYDROSFERY (akweny, źródła wodne na powierzchni Ziemi) NA:
- biosferę, np. Hydrosfera (woda) na Biosferę (zwierzęta, rośliny) – woda jest niezbędnym czynnikiem do życia (biosfery) na Ziemi.
- atmosferę, np. Hydrosfera (woda) na Atmosferę (powietrze) - parowanie wody.
- litosferę, np. Hydrosfera (woda) na Litosferę (gleba) – żłobienie gleby, tworzenie rzek.

Oddziaływanie ATMOSFERY (niewidoczna powłoka gazowa Ziemi) NA:
- hydrosferę, np. Atmosfera (powietrze) na Hydrosferę (woda) – parowanie, falowanie wody
- litosferę, np. Atmosfera (wiatr) na Litosferę (skały)-proces wietrzenia skał.

Oddziaływanie LITOSFERY (zewnętrzna, najtwardsza, warstwa skalna Ziemi) NA:
- biosferę, np. Litosfera (gleba, skały) na biosferę (zwierzęta, rośliny) – skorupa ziemna jest domem dla organizmów żywych, i w zależności od jej ukształtowania żyją tam różne organizmy żywe.
- atmosferę, np. Litosfera (erupcje wulkaniczne) na atmosferę (powietrze) – w wyniku erupcji wulkanicznych wydzielają się do atmosfery olbrzymie ilości gazów i pyłów.
- hydrosferę, np. Litosfera (skały) na Hydrosferę (woda) – Ruchy tektoniczne skał (gleby) na dnie oceanu powodują podziemne fale (tzw. Tsunami).

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (27) Brak komentarzy
14.12.2011 (16:07)

ejj dziewczyny uważajcie bo w tym zadaniu jest błąd ktoś napisał że litosfera to gleba a to jest powłoka skalna przynajmnije wdg mojego podr

21.9.2011 (13:29)

no my mieliśmy dziś kartkówke z tego bo wszyscy mieli to samo no i 1 poleciały więc pouczcie się

21.9.2011 (13:18)

Niestety dużo jedynek jest w innych klasach przez to , że się z tond wzięło , radze wam jak już to odpisaliście nauczcie się tego

Treść sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta