profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka chrześcijańskiej demokracjipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Doktryny polityczne

treść w zalacznikupoleca84%
Historia

Chadecja - chrześcijańska demokracja

Chrześcijańska demokracja potocznie nazywana chadecją jest nurtem politycznym i społecznym, który pojawił się pod koniec XIX wieku jako odpowiedź myśli katolickiej na rosnące wpływy świeckiego socjalizmu, skrytykowanego w papieskiej encyklice...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Rozwój myśli politycznej.

Ideologia – uporządkowany zbiór wartości i poglądów dotyczących rzeczywistości społecznej, stanowiący etyczną i intelektualną podstawę działań dużych zbiorowości społecznych (skrótowość i hasłowość). Doktryna polityczna – uporządkowany zbiór...poleca80%
Wiedza o społeczeństwie

Współczesne doktryny polityczne

zasady i plany postępowania osób sprawujących władzę. Wyznacznikiem organizacji społecznych oraz osób sprawujących władzę są różne doktryny polityczne , czyli metody działania w zakresiepoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Ideologia i doktryny polityczne

DOKTRYNA POLITYCZNA – jest uściśleniem ideologii, wynika z jej dyrektyw praktycznych, bardziej precyzyjnie określa praktyczną stronę polityki. Realizacją doktryny jest polityka czyli sztuka rządzeniapoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Doktryny polityczne: myśl chrześcijańsko - demokratyczna, myśl socjaldemokratyczna

MYŚL CHRZEŚCIJAŃSKO-DEMOKRATYCZNA: - korzenie w wierze chrześcijańskiej - odwoływanie się do encyklik Leona XIII, Piusa XI, Jana XXIII, Pawła XVI, Jana Pawła II - personalizm – nurt współczesnejpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Współczesne ideologie i doktryny w Polsce oraz na świecie

metody realizacji tych celów pośrednich. Doktryny polityczne są definiowane jako: - uporządkowany zbiór poglądów na życie polityczne danego społeczeństwa z zagadnieniami władzy i ustroju państwa napoleca85%
Filozofia

Doktryny polityczne i ekonomiczne XIX i XX wieku -w pigułce

Główne doktryny polityczne l ekonomiczne XIX l XX w. Europejska myśl polityczna XIX i XX w. 1. Co to jest myśl polityczna? Myśl polityczna to idea (ideologia), stanowiąca efekt zmian społeczno