profil

Geografia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Celulozowo papierniczypoleca85%
Geografia

Przemysł w miastach Polski

Kraków: - metalurgiczny: żelazo - elektromaszynowy: metalowy, maszynowy, elektrotechniczny i elektroniczny - mineralny: betoniarski, materiały budowlane, cegielniany, wapienniczo-gipsowy - lekki: odzieżowy, skórzany - chemiczny:...