profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Cele surdopedagogikipoleca84%
Pedagogika

Pedagogika specjalna-pytania egzaminacyjne

1. Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej: a) Podstawowe terminy: PEDAGOGIKA SPECJALNA jest nauka szczegółową. Jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie, wychowanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednak...poleca85%
Pedagogika

Rozwój dziecka z niedosłuchem i dziecka głuchego, oraz jego potrzeba terapeutyczna w zakresie wychowania fizycznego.

Dla każdego człowieka zdrowie stanowi jedno z najważniejszych spraw życiowych. Mamy, więc na celu konieczność zabiegania o nie od najwcześniejszych lat życia, a szczególnie w okresie, w którym znajduje się ono pod wpływem...poleca85%
Finanse i bankowość

Pytania egzaminacyjne z Finansów

W załączniku 17 zagadnień dotyczyących finansów- tematy egzaminacyjnepoleca87%


poleca83%
Historia

Zagadnienia egzaminacyjne z historii dla LO''COSINUS'' semestr 4

Chrzest Polski to początek państwa Polskiego od 966r. Otwierał proces chrystializacji Polski. Wzmocnił pozycje Polski na arenie międzynarodowej . Prawdo podobnie Chrzest miał miejsce w Ostrowiepoleca85%
Finanse i bankowość

Ubezpieczenia- pytania egzaminacyjne

I) Cechy zdarzeń losowych 1) losowość 2) nadzwyczajność 3) niezależność od woli podmiotu dotkniętego skutkami zdarzenia 4) statystyczna prawidłowość występowania II) Metody przeciwdziałaniapoleca85%
Administracja

Zagadnienia egzaminacyjne na zasady ustroju politycznego państwa

1. Pojecie państwa 2. Geneza państwa 3. Zasady ustroju politycznego państwa- pojęcie. 4. Przebieg prac nad Konstytucją RP z 2 kwietnia 1997r. 5. Katalog zasad ustroju w Konstytucji RP 6