profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele i funkcje prawapoleca88%
Administracja

Prawoznastwo

1.KONCEPCJA PRAWA - prawno -naturalna zakłada, że obowiązują jakieś normy (normy prawa naturalnego) niezależnie od aktów ustanowienia norm o takiej treści przez władze państwowe. Wartości prawa naturalnego należy szukać w nurtach moralnościowych:...poleca84%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Prawoznastwo - Źródła prawa europejskiego

ŹRÓDŁA PRAWA EUROPEJSKIEGO *PIERWOTNE zalicza się traktaty konstytujące które tworzyły wspólnote Europejską i Unię Europejską -traktaty założycielskie, aneksy i protokoły do traktatówpoleca85%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Prawoznastwo-Zagadnienia

Prowo przedmiotowe- całość przepisów prawnych obowiązujących w określonym państwie w określonym czasie Prawo podmiotowe- zespół uprawnień przysługujących danemu podmiotowi(np.prawo własnościpoleca84%
Administracja

Prawoznastwo - wykłady.

1, PODZIAŁ NAUK W RAMACH PRAWOZNADSTWA: - psychologia -prawoznawstwo -filozofie -nauki empiryczne -nauki teoretyczne PRAWOZNADSTWO: - zajmuje się formami państwa, suwerenność państwa