profil

Dydaktyka (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele gier dydaktycznychpoleca85%
Dydaktyka

Gry dydaktyczne

Gry dydaktyczne mają duże znaczenie w procesie kształcenia ze względu na rozwijanie u dzieci aktywności, samodzielności, pomysłowości. Metody gier dydaktycznych łączą różne sposoby poznawania rzeczywistości poprzez słuchanie, oglądanie, działanie,...