profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy romantyczne Ody do młodościpoleca85%
Język polski

Poglądy współczesnej młodzieży, a myśli przedstawione w "Odzie do młodości".

Czy współczesna młodzież powinna utożsamiać swoje poglądy z myślami zawartymi w "Odzie do młodości". Oda - utwór wierszowany, najczęściej stroficzny o charakterze pochwalno-panagirycznym lub dziękczynnym utrzymany w patetycznym stylu,...poleca85%
Język polski

Adam Mickiewicz „Oda do młodości”

W utworze są zarysowane zasadnicze obrazy: -motyw lotu -świat stary -swat młody, wyłaniający się z zamętu -świat walki „Oda do młodości” posiada cechy klasycystyczne i jednocześnie romantyczne. Cechy klasycystyczne: -wybór ody jako...poleca85%
Język polski

Młodzieńcze poglądy Adama Mickiewicza wyrażone w "Odzie do młodości".Wskaż cechy klasyczne i romantyczne utworu.

Autorem „Ody do młodości” jest młody 22 – letni poeta Adam Mickiewicz, który dopiero skończył studia w Wilnie i przeniósł się do Kowna. W latach 1817 – 1823: Mickiewicz należał do tajnego Towarzystwa filomatów i Filaretów. W 1820 r. dla przyjaciół...poleca85%
Język polski

Czy "Oda do młodości" jest dziełem klasycznym czy romantycznym?

"Oda do młodości" powstała w grudniu 1820 roku w Kownie. Stała się programem ideowym filomatów. Według Mickiewicza, człowiek młody powinien próbować poznać to, co pozazmysłowe. Apostrofa do młodości - ma mu pomóc wynieść się do góry, przeniknąć...poleca85%
Język polski

Czy "Oda do młodości" jest dziełem klasycznym, czy romantycznym?

Oda do młodości" powstała w grudniu 1820 roku w Kownie. Stała się progra-mem ideowym filomatów. Według Mickiewicza, człowiek młody powinien pró-bować poznać to, co pozazmysłowe. Apostrofa do młodości - ma mu pomóc wynieść się do góry,...poleca85%
Język polski

Czy "Oda do młodości" jest utworem klasycznym, czy romantycznym?

1. Cechy klasyczne utworu: a) sam gatunek - oda - źródła ma już w starożytności b) Mickiewicz nawiązuje do mitologii greckiej - młodość przybiera tu postać Hebe, na wzór młodych stawia mitologicznego Heraklesa, który "młody zdusi centaury"; nie...