profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy polskiej polityki zagranicznejpoleca90%
Stosunki międzynarodowe

Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-1993

Prezentacjapoleca85%
Administracja

Polska polityka zagraniczna po 1989r

WSTĘP Polityka zagraniczna każdego państwa, niezależnie od deklaracji na ten temat, jest określona przez jego ustrój wewnętrzny, politykę sił stojących u władzy i wywierających na nią decydujący wpływ. Polska dąży niezmiennie do wnoszenia...poleca85%
Historia

Polityka zagraniczna Polski w latach 1989 – 2005

dostęp Polski do rynków państw członkowskich oraz na pomoc gospodarczą. Polska polityka zagraniczna była aktywna w procesie rozbudowy nowych powiązań regionalnych: Grupy Wyszehradzkiej (sojusz Polskipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2008

Tematem mojej pracy jest polityka zagraniczna Polski w latach 1989 -2008. Poprzez tę pracę chciałabym pokazać jak zmienił się nasz kraj przez te lata i co osiągnął poprzez utrzymywanie kontaktów zpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polityka zagraniczna Polski w latach 1989- 2008

Polityka zagraniczna została sformułowana po przemianach politycznych w 1989 roku i określa ją polska racja stanu. Jej podstawowymi celami w latach 90. były: członkostwo w NATO oraz Unii Europejskiejpoleca83%
Historia

Polityka zagraniczna Polski po 89 roku.

Polityka zagraniczna RP, sformułowana po przemianach politycznych w 1989 , określa ją polska racja stanu. Podstawowe cele polityki zagranicznej w latach 90. pozostawały niezmienne mimo zmianpoleca85%
Finanse i bankowość

Polityka przemysłowa i strukturalna - referaty z przedmiotu polityka ekonomiczna państwa

. Podsumowanie Polityka przemysłowa jest często rozumiana jako polityka protekcjonistyczna państwa, mająca na celu ochronę poszczególnych branż i przedsiębiorstw przed zagraniczną konkurencją. W latach