profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy pojezierzypoleca84%
Geografia

Młody krajobraz polodowcowy i gospodarka pojezierzy polskich

1.Cechy charakterystyczne pojezierzy: a) obszar położony w zasięgu najmłodszego zlodowacenia, b) licznie występujące jeziora, c) słabe gleby ze względu na obszary polodowcowe, d) ukształtowanie pagórkowate powierzchni 2.Typy krajobrazów: a)...poleca82%
Geografia

Młody krajobraz polodowcowy i gospodarka pojezierzy polskich

1.Cechy charakterystyczne pojezierzy: a) obszar położony w zasięgu najmłodszego zlodowacenia, b) licznie występujące jeziora, c) słabe gleby ze względu na obszaruy polodowcowe, d) ukształtowanie pagórkowate powierzchni 2.Typy krajobrazów:...poleca76%
Geografia

Gospodarka w pasie pobrzeży południowobałtyckich, ocena środowiska naturalnego pojezierzy polskich dla gospodarki, zagospodarowanie nizin środkowopolskich.

GOSPODARKA W PASIE POBRZEŻY POŁUDNIOWOBAŁTYCKICH 1. POŁOŻENIE: Obszary nizinne przylegające do Bałtyku. Wydzielono: Nizinę Szczecińską, Pobrzeże Słowiańskie, Pobrzeże Gdańskie i Żuławy Wiślanepoleca80%
Geografia

Charakterystka: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji (warunki naturalne, ludność i gospodarka)

Litwa: *Warunki naturalne: -kraj nizinny, - polodowcowy charakter rzeźby terenu, -malowniczy krajobraz , -ubogie gleby bielicowe, -klimat umiarkowany ciepły, przejściowy między morskim ,apoleca82%
Geografia

Na wybranych przykładach krain geograficznych Polski przedstaw wpływ zlodowaceń plejstoceńskich na współczesny krajobraz

formy staroglacjalne obejmujące zlodowacenia południowopolskie i środkowopolskie oraz młodoglacjalne powstałe podczas zlodowacenia północnopolskiego. Młody krajobraz polodowcowy ma bardzo urozmaiconą ipoleca85%
Geografia

Geografia. Lodowce i lądolody.

typowy krajobraz polodowcowy .. Charakteryzuje się on dużą ilością jezior i wzgórz morenowych. W Polsce krajobraz można spotkać przede wszystkim n pojezierzach. Na tych obszarach znajdują się jeziorapoleca84%
Geografia

Orogenezy, okresy, fałdowanie + pojęcia (ściąga!)

- przemieszczenie warstw skalnych. * Glacjał - okres oziębienia klimatu i powiększenia się zasięgu lądolodu. * Interglacjał - większe ocieplenie i topnienie lodowca. KRAJOBRAZ LODOWCA: * Moreny