profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy poezjipoleca86%
Język polski

Wizja poety i poezji w "Nie-Boskiej komedii" Krasińskiego.

W "Nie boskiej komedii" poezja została przedstawiona jako ideał, niestety nie pasujący do ziemskiej rzeczywistości. Nie jest ona możliwa do ujęcia w słowa, dlatego poeta, który zechce ją w ten sposób dostosować do ziemskich realiów...poleca86%
Dziennikarstwo

Poetyka opisowa, zagadnienia z II roku studiów.

Plik zawiera zagadnienia z poetyki opisowe, będzie rozbudowany.poleca84%
Język polski

Motyw poezji i poety w różnych epokach

Poezja ma wielką siłę i moc. Pełni (i pełniła) w świecie niezwykłą rolę, to swoiste antidotum na zagrożenia naszej rzeczywistości. Jest pouczająca, utylitarna, cieszy, wzrusza i porusza czytelników. Często wstrząsa ich sumieniem i podnosi do...poleca91%
Język polski

Objaśnij wizję w końcowej scenie Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego jako konkluzję dyskusji toczonej w dramacie

" Nie -Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego jest nawiązaniem do " Boskiej komedii " Dantego. Jest utworem, który ukazuje destrukcję porządku świata boskiego. Jest to wieloznaczny i wielotematyczny dramatpoleca85%
Język polski

Tragizm hrabiego Henryka, głównego bohatera "Nie-Boskiej Komedii" Z. Krasińskiego

Krasiński jest jednym z trzech wieszczów epoki romantyzmu, a zarazem najbardziej niedoceniany z tego grona. Za sprawą swej ? Nie - Boskiej Komedii ? stworzył on nowy typ bohatera, a jego losypoleca83%
Język polski

"Nie-Boska komedia" Krasińskiego, wizja ocalenia świata czy wizja katastrofy? Hrabia Henryk: mąż ojciec czy poeta? Czy jest zdolny stać się przywódcą?

wszystkie sprzeczne wątki ideowe znalazły swój wyraz w napisanej przez dwudziestojednoletniego młodzieńca, w 1835 r. “ Nie - boskiej komedii ”. Jest to dramat poruszające problemy nie tylko narodu leczpoleca85%
Język polski

"Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego.

wynika z logiki myśli historiozoficznej Krasińskiego . Pankracy - samowolnie sięgający po atrybuty władzy boskiej - staje twarzą w twarz z Bogiem i ginie jako samozwaniec. Bóg jest mistrzem w dzielepoleca85%
Język polski

„Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego - opracowanie

ideowe znalazly swój wyraz w napisanej przez dwudziestojednoletniego mlodzienca, w 1835 r. „ Nie - boskiej komedii ”. Dramat romantyczny Dominujaca cecha dramatów epoki romantyzmu jest odrzucenie regul