profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy Pedagogiki personalistycznejpoleca85%
Pedagogika

Pedagogika - współczesne kierunki pedagogiczne

TEMAT 2 PEDAGOGIKA POZYTYWISTYCZNA Punkt 1.1 Orientacja pozytywistyczna i jej nowe odmiany: empiriokrytycyzm oraz neopozytywizm. Pojęcie pozytywizmu jest pojęciem wieloznacznym. W filozofii oznacza dążenie do stworzenia programu naukowej...poleca86%
Pedagogika

Pedagogika personalistyczna.

Pedagogika Personalistyczna Pedagogika ta wywodzi się od pojęcia personalizm, termin ten zaś oznacza ?osoba?. Pierwotnie określał ideę osobowego Boga. To Ch.Renouvier jako pierwszy, dzięki swoim pismom, ukazał personalizm jako ?doktrynę o...poleca84%
Pedagogika

Teoria wychowania-pedagogika personalistyczna

PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA PERSONALIZM – (osobisty; persona – osoba) – kierunek rozważań wokół pojęć osoby, rozważań o naturze poznawczej. W centrum wartości dobro i rozwój osoby, jako nadrzędna zasada, której podporządkowane są wszystkie...poleca85%
Pedagogika

Współczesne kierunki w pedagogice

Istota kontestacji pedagogicznychpoleca85%
Pedagogika

Wspołóczesne kierunki pedagogiczne

humanistyczna Godziła ona najwyższe ideały kultury z myślą o pokoju i współdziałaniu międzynarodowym. W pedagogice naturalistyczno – liberalnej wyróżniamy następujące kierunki : 1. pedagogikapoleca82%
Pedagogika

Wspłczesne kierunki pedagogiczne

WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE W PROGRAMACH EDUKACJI PEDAGOGICZNEJ. Pedagogika nie jest monolitem, ma wiele subdyscyplin. W XX wieku pojawiły się nowe nauki, kierunki , ale wiadome nie było czypoleca85%
Pedagogika

Współczesne koncepcje pedagogiczne- pytania na egzamin

Pytania na egzamin: Współczesne koncepcje pedagogiczne . 1. Pozytywizm w pedagogice (założenia filozofii pozytywistycznej). -Przypisywanie najwyższej wartości wiedzy naukowej mającej moc sprawcząpoleca80%
Pedagogika

Pedagogika ogólna

specyfikę i jedność pedagogiki i podstawowych jej problemów pomimo wielości ujęć teoretycznych. Współczesne uwarunkowania w pedagogice ogólnej to przede wszystkim rozszerzenie się zakresu zainteresowań