profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy klimatu podrównikowegopoleca84%
Geografia

Formacje roślinne

LAS RÓWNIKOWY(Serwa,hylea,tundra-rozne nazwy) ?strefa klimatu równikowego,poza obszarami pływów morskich ?warunki wegetacji: srednia roczna temp powyżej 20st. Roczne opady 2 tys.mm, okres wegetacyjny trwa caly rok. ?gleby laterytowe(ubogie w...poleca80%
Geografia

Scharakteryzuj klimaty i roślinność naturalną Afryki

Równikowy wilgotny : -cechy klimatu : czerwonożółte gleby,gleby ferralitowe -roślinność naturalna : wieczne zielone lasy Podrównikowy : - cechy klimatu : gleby cynamonowo-czerwone i czerwonobure - roślinność naturalna- sawanna...poleca82%
Geografia

Strefy klimatyczne

Strefa Klimatyczna Charakterystyka strefy Klimat Temperatura Opady Obszary występowania Okołorównikowa Średnia temperatura oczna wynosi 20C, dobowe i roczne amplitudy temp. Nie przekraczają kilku stopni, pory roku wyznacza rozkład opadów....poleca84%
Geografia

Formacje roślinne i ich związek z czynnikami strefowymi i astrefowymi

Formacje roślinne Rozmieszczenie roślinności na Ziemi wykazuje silną zależność od warunków klimatycznych. Klimatycznie uwarunkowana strefowość roślinna jest najważniejszą cechąpoleca79%
Geografia

Przedstaw formacje roślinne na Ziemi. Jakie znasz strefy klimatyczno - roślinno - glebowe?

Rozmieszczenie roślinności wykazuje zależność od klimatu, gleby. Formacje roślinne to zbiorowisko roślinne odznaczjące się charakterystycznym składem gatunkowym oraz wymaganiami życiowymi. Wyróżniapoleca82%
Geografia

Hydrosfera, Gleby, Lodowce, Strefy roślinne

Ściąga w załącznikupoleca82%
Geografia

Główne formacje roślinne świata

). Przesuwając się od równika w kierunku biegunów, wyróżniamy następujące formacje roślinne : 1. Las równikowy - najbardziej bujna na Ziemi formacja roślinna składająca się z kilku tysięcypoleca84%
Geografia

Formacje roślinne

wytrzymałą rośliną na pustyni przystosowaną do życia na niej jest kaktus. Roślinność twardolistna , zbiorowiska roślinne złożone z roślin o liściach twardych, skórzastych, stosunkowo drobnych