profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy ideologiipoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Ideologie i doktryny

IDEOLOGIA- system idei i przekonań odwołujących się do systemu wartości, która wpływa na życie polityczne. - całokształt, ogół poglądów na temat funkcjonowania struktur państwa i społeczeństwa. DOKTRYNA- konkretyzacja ideologii, system twierdzeń...poleca85%
Politologia

Ideologia, doktryna, program polityczny – definicje, przykłady.

Pojęcie ideologii jest niezwykle kontrowersyjne. Z perspektywy doświadczeń XIX i XX wieku stwierdzić możemy, że ideologia jest rozwiniętą formą myśli politycznej, obok doktryny i programu politycznego. Trudno jednak jednoznacznie zdefiniować...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Współczesne ideologie i doktryny w Polsce oraz na świecie

Ideologia Trudno jednoznacznie zdefiniować pojęcie ideologii. Specjaliści nauk społecznych nadają temu terminowi co najmniej kilkanaście znaczeń. Jedni ideologię wywodzili od greckiego słowa ?idea? oznaczającego wyobrażenie, kształt i ?logos?...poleca85%
Historia

Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci - rozprawka

dwa systemy totalitarne to ideologie pogardy i śmierci. W dzisiejszych czasach ciągle jeszcze wielu historyków lokuje nazizm najwyżej w makabrycznej drabinie okrucieństw. Ideologia ta doprowadziła dopoleca85%
Historia

Ideologie i doktryny polityczne XIX w.

wiązał się z podjęciem w polityce i doktrynie kościelnej wielu reform, mających na celu unowocześnienie organizacji Kościoła oraz ukształtowanie jego doktryny w duchu odpowiadającym celom i zdobycząpoleca85%
Historia

Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci

Wszyscy wiemy, iż zdanie „Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci” jest prawdziwe. Jednak czy aby na pewno wszyscy potrafimy podać tego konkretne dowody? Czym poprzeć tę tezę? Pierwszym zpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ideologie, demokracja

na tożsamość ideową partii itd. - Poznawcza – ideologie tworzą i upowszechniają określony obraz świata, jednostka wybierając jakąś doktrynę uzyskuje klucz do poznania i zrozumienia mechanizmówpoleca89%
Historia

Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci

• Ogólne pojęcie nazizmu i jego ideologia. • Pojęcie komunizmu i jego ideologia. • Sytuacja Polski za czasów okupacji. Nazizm i komunizm to dwie bardzo podobne do siebie doktryny . Ich głównym